Slovenská Metlobalová Asociácia

Metlobal na Slovensku spadá pod slovenskú metlobalovú asociáciu SQA (Slovak Quidditch Association). SQA je neziskové občianske zduženie, ktorého cieľom je vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj metlobalu na Slovensku. Táto organizácia bola založená neformálne už v roku 2015 s cieľom zastupovať slovenské tímy na medzinárodnej úrovni, no až v roku 2019 prišla jej transformácia do formy občianskeho združenia. 

Na medzinárodnej scéne SQA zastrešuje slovenské tímy a pravidelne:

  • Komunikuje a zúčastňuje sa ako pozorovateľ na mesačných poradách IQA (International Quidditch Association). Na týchto poradách SQA nemá hlasovacie právo, keďže Slovensko je registrované ako emerging region.

  • Komunikuje s European Quidditch Federation, kde je členom. Porady sa konajú približne raz do mesiaca, SQA má právo hlasovať a predkladať návrhy.

  • Prihlasuje a vysiela národný reprezentačný tím na turnaje IQA (World Cup a European Games), prípadne na iné reprezentačné turnaje a vyhlasuje prihlášky na pozíciu reprezentačného trénera.

Na Slovensku SQA spolu s Pressburg Phantoms propaguje tento šport a organizuje medzinárodný metlobalový turnaj Broomtislava, ktorý sa koná od roku 2018 pravidelne počas letných mesiacov v Bratislave. 

SQA hľadá ďalších členov a dobrovoľníkov, ktorí by radi prispeli k rozvoju metlobalu na Slovensku. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Tím Slovenska na Majstrovstvách Európy, Oslo 2017
Tím Slovenska na Majstrostvách Sveta, Florencia 2018
Logo Slovak Quiddith Association (slovenskej metlobalovej asosiácie)